CAMPANYA FINALITZADA

Des del dia 1 d'octubre de 2018, no es podran introduir ni bescanviar més codis de descompte promocionals.

Així mateix, els abonaments de descompte acumulats que no s’hagin bescanviat en taquilles abans de la data mencionada, no seran vàlids per a l’accés a PortAventura Park o PortAventura Park + Ferrari Land.


Gràcies per participar!